Gratis ontwikkelaar cookiebeleid

Ontwikkel een op maat gemaakt cookiebeleid om te voldoen aan de e-privacyrichtlijn en de GDPR-wetgeving en houd uw bedrijf veilig.

Beantwoord al onze vragen die worden gesteld tijdens de ontwikkelaarsessie van cookiebeleid en ontvang aan het einde van de sessie een aangepast cookiebeleid voor uw website. Wij hosten het gegenereerde cookiebeleid gratis voor u, maar u kunt het beleid ook downloaden naar uw computer.

Wij helpen u om gratis in ongeveer twee minuten een op maat gemaakt cookiebeleid te ontwikkelen.

Stel vandaag nog uw cookiebeleid op Preview

Cookiebeleid voor de ePrivacy richtlijn en GDPR

De twee belangrijkste privacywetten in de EU, de e-privacyrichtlijn en de GDPR, vereisen dat u de bezoekers van uw website informeert over uw gebruik van cookies. U kunt dit doen via ons cookiebeleid en onze cookietoestemming.

GDPR

ePrivacy richtlijn

Koppeling naar uw cookiebeleid vanaf elke locatie

Gebruik uw op maat gemaakte cookiebeleid overal: op uw eigen website, op uw Wix-website, op uw WordPress-blog, op uw Facebook-pagina, waar u maar wil. Wij hosten uw op maat gemaakt cookiebeleid gratis en u kunt er een koppeling naar maken vanaf uw website.

Download uw cookiebeleid

Als u er de voorkeur aan geeft om het ontwikkelde cookiebeleid zelf te hosten, kunt u het naar uw computer downloaden. Wij maken het ontwikkelde beleid beschikbaar in meerdere formaten: HTML, platte tekst (.TXT-bestand), DOCX of PDF.