Voorbeeld-template Algemene Voorwaarden

Voorbeeld-template Algemene Voorwaarden

Als je een bedrijf runt dat een website heeft, is het een goed idee om algemene voorwaarden op te stellen en deze online te publiceren.

Algemene voorwaarden vatten de voorwaarden samen waarmee bezoekers moeten instemmen als ze jouw website willen gebruiken. In essentie, als bezoekers de website blijven gebruiken nadat ze de algemene voorwaarden hebben geaccepteerd, gaan ze een contract met jou aan.

Anders dan bij een privacybeleid, ben je niet wettelijk verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Er zijn echter veel redenen waarom je ze zou moeten samenstellen en ze op je website zou moeten weergeven. We bespreken deze redenen en tonen je een aantal van de belangrijkste clausules die in jouw algemene voorwaarden zouden moeten worden opgenomen.

Soms kom je algemene voorwaarden tegen onder de naam gebruiksvoorwaarden, gebruikersovereenkomst of dienstenvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderling verwisselbaar en verwijzen naar dezelfde soort overeenkomst.

Het doel van algemene voorwaarden is het voorkomen van misverstanden tussen de bedrijfseigenaar (jij) en de klant. De algemene voorwaarden helpen je:

 • je intellectuele eigendom te beschermen
 • misbruik van de website te vermijden
 • de grenzen van je wettelijke verplichtingen ten opzichte van de klant af te bakenen

In essentie helpen de algemene voorwaarden je jouw bedrijf effectiever en met meer gemoedsrust te runnen.

Need Terms and Conditions for your business? We can help you generate a customized Terms and Conditions agreement in around two-three minutes for free. Try our Terms and Conditions Generator and just follow these steps:

 1. Click on the "Create your Terms and Conditions today" button.
 2. At Step 1, select the where will you use your Terms & Conditions and click "Next step":
 3. PrivacyPolicies.com - Terms and Conditions Generator: Create your Terms and Conditions - Step 1

 4. Add information about your business:
 5. PrivacyPolicies.com - Terms and Conditions Generator: Add your business infor - Step 2

 6. Select the country and continue to the "Next step":
 7. PrivacyPolicies.com - Terms and Conditions Generator: Select the country - Step 2

 8. Answer the questions about your business practices and click "Next step" when finished:
 9. PrivacyPolicies.com - Terms and Conditions Generator: Answer questions about business practices - Step 3

 10. Enter your email address where you'd like your agreement sent and click "Generate."

  PrivacyPolicies.com - Terms and Conditions Generator: Enter your email address - Step 4

  You're done! Now you'll be able to instantly access and download your new agreement.

Algemene voorwaarden vormen de basis van een afdwingbare wettelijke relatie. Ze vertellen iedereen die op jouw website navigeert, of het nu een toevallige bezoeker of een actieve klant is, wat hun wettelijke verantwoordelijkheden en rechten zijn.

Ze geven jou, als bedrijfseigenaar en dienstverlener bevoegdheid ten aanzien van bepaalde ongewenste dingen die een klant op je website zou kunnen doen. Laten we echter de specifieke redenen bespreken waarom bedrijfseigenaren altijd algemene voorwaarden op hun website moeten opnemen.

De voordelen van het hebben van algemene voorwaarden

De voordelen van het hebben van algemene voorwaarden

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar je moet ze behandelen alsof ze dat wel zijn. En dit is de reden

 • Je kunt beslissen welk nationaal recht van toepassing is op de algemene voorwaarden. Dit wordt ook wel keuze van jurisdictie genoemd. Je kiest over het algemeen het land waar de website, of het bedrijf is gevestigd.
 • Je kunt beledigende accounts verwijderen of wissen. Bijvoorbeeld, als je een social-mediaplatform exploiteert, kun je uitleggen dat personen die opruiende, beledigende of expliciete content posten van de service worden uitgesloten. Iemand post beledigende content. Je kunt zijn of haar account blokkeren zonder je zorgen te maken, omdat je je kunt berusten op je algemene voorwaarden.
 • Je kunt je verantwoordelijkheid beperken. Je kunt disclaimer-clausules in je algemene voorwaarden opnemen om te zeggen dat je niet aansprakelijk bent voor content van derden en die niet steunt. Je kunt ook zeggen dat je niet verantwoordelijk bent voor fouten en typefouten, of content die door gebruikers is geüpload die andere gebruikers beledigend vinden.
 • Je kunt de verwachtingen van gebruikers van je website of platform beheren. Als de voorwaarden duidelijk zijn, weten gebruikers wat ze wel en niet van je kunnen verwachten.
 • Je kunt je eigen websiteregels opstellen met de consequenties als die regels worden overtreden, zonder wettelijke limieten. Je kunt je niet onttrekken aan bepaalde regels, zoals de nalatigheidswet.
 • Het is van essentieel belang dat je jouw intellectuele eigendomsrechten beschermt. Door in de algemene voorwaarden te vermelden wat je rechten zijn, kun je actie nemen tegen gebruikers die inbreuk op jouw rechten maken. Het moet duidelijk zijn dat het logo, merk en de inhoud jouw eigendom zijn.

Het samenstellen van algemene voorwaarden

Het samenstellen van algemene voorwaarden

Als je begint met de samenstelling van algemene voorwaarden zijn er bepaalde clausules die je zeker moet opnemen. Laten we elk van deze clausules bekijken, en bespreken hoe ze worden opgesteld.

Inleidingsclausule

Het is zeer nuttig om helemaal aan het begin van de algemene voorwaarden een clausule (of clausules) op te nemen, waarin wordt uitgelegd wat de algemene voorwaarden zijn, op wie ze van toepassing zijn en wanneer ze in werking treden.

Dit is hoe Instagram dat doet: Het vermeldt dat de algemene voorwaarden van kracht worden wanneer een gebruiker een account aanmaakt op het platform of de app gebruikt, en het verklaart duidelijk dat de voorwaarden een overeenkomst vormen tussen Instagram en de gebruiker:

Gebruiksvoorwaarden Instagram: Inleidende clausule

Het is belangrijk om duidelijk te maken op wie de algemene voorwaarden van toepassing zijn, omdat ze wettelijk bindend zijn.

Zo maakt YouTube, bijvoorbeeld, duidelijk dat:

 • gebruikers met de algemene voorwaarden moeten instemmen voordat ze de dienst gebruiken
 • van iedereen die hun diensten gebruikt wordt aangenomen dat ze met de algemene voorwaarden instemmen
 • sommige personen wettelijk zijn uitgesloten van het instemmen met de algemene voorwaarden

Dienstenvoorwaarden YouTube: Clausule Accepteren van de voorwaarden

Deze clausule wordt aan het begin van de algemene voorwaarden geplaatst en maakt deel uit van de inleidende clausules.

Wie kunnen het platform gebruiken?

Hoewel het illegaal is om mensen te discrimineren op basis van beschermde kenmerken zoals hun geslacht, seksuele gerichtheid, of etniciteit, is het zeker redelijk om bepaalde beperkingen te stellen aan wie je website of app kunnen gebruiken.

Zo verbiedt Instagram, bijvoorbeeld, kinderen jonger dan 13 jaar om een account aan te maken. Instagram sluit bovendien veroordeelde zedendelinquenten uit.

Wat belangrijk is, is dat Instagram gebruikers ook verbiedt naar de site terug te keren als hun profiel is gewist of geblokkeerd. De clausule is eenvoudig, maar effectief als onderdeel van de algemene voorwaarden van Instagram.

Gebruiksvoorwaarden Instagram: Wie kan Instagram gebruiken - beperkingenclausule

Het is nuttig dat Instagram vaststelt waarom de beperkingen bestaan - het wil voldoen aan de wet en een veilig, inclusief platform bevorderen. We raden aan redenen zoals deze in je eigen clausules op te nemen.

Clausule betreffende onacceptabel gedrag

Deze clausules behandelen welk gedrag onacceptabel is op jouw website. Ze zijn een gelegenheid om vast te leggen aan welke regels je wilt dat de gebruikers voldoen, en wat de consequenties zijn als de gebruikers deze regels overtreden.

Het is nuttig om specifieke voorbeelden te geven van gedrag dat jouw websiteregels overtreedt.

De dienstenvoorwaarden van Oath vermelden het gedrag dat Oath onacceptabel acht. Het gebruikt brede taal zoals "Content beschikbaar stellen... dat anderszins aanstootgevend is" om te vermijden overtredingen op het gebied van content te beperken, bijvoorbeeld seksueel expliciete of vulgaire content.

Dienstenvoorwaarden Oath: Clausule gedrag leden

Het is erg belangrijk om brede taal te gebruiken waarmee je de mogelijkheid hebt om actie te ondernemen ten aanzien van een gebruikersaccount zonder je zorgen te maken over repercussies.

Beëindigingsclausule

Op dezelfde wijze als waarop je voorbeelden geeft van onacceptabel gedrag, moet je ook uitleggen wat je rechtmatig kunt doen als een gebruiker de algemene voorwaarden overtreedt.

YouTube doet ook dit zeer effectief.

De onderstaande clausule legt uit dat YouTube al dan niet content kan verwijderen waarmee de regels overtreden worden, en dat het de overtredende gebruiker al dan niet kan uitsluiten.

Dienstenvoorwaarden YouTube: Beëindigingsclausule

Dit geeft YouTube de mogelijkheid om snel te handelen en de account te beëindigen zonder de overtredende gebruiker de kans te geven om te reageren. Het is duidelijk dat een breed verwoorde clausule zoals deze jou in plaats van de gebruiker voordelen biedt, en we raden aan een clausule van gelijke strekking in jouw algemene voorwaarden op te nemen.

Clausule betreffende jurisdictie

Je moet duidelijk maken door welk nationaal recht je de algemene voorwaarden tussen jou en de gebruikers wilt laten regelen. Dit is nuttig omdat je de lokale rechtbanken en wetten kunt kiezen van de plaats waar je bedrijf is gevestigd.

Reddit, bijvoorbeeld, merkt op dat alle gebruikers ermee instemmen dat ze worden geregeld door het recht van Californië als ze de website gebruiken:

Gebruikersovereenkomst Reddit: Uittreksel van de clausule betreffende het geldend recht en de locatie

Het vermelden van de jurisdictie in de algemene voorwaarden maakt duidelijk welke rechtbanken verantwoordelijk zijn voor het behandelen van ernstige geschillen tussen de partijen als die zich mochten voordoen. Het is belangrijk dat zowel jij als de gebruiker begrijpt waar je het recht hebt om een geding aan te spannen.

Clausule betreffende beperking van aansprakelijkheid

Met een clausule betreffende beperking van aansprakelijkheid kun je wettelijk jouw verantwoordelijkheid verminderen voor dingen die fout kunnen gaan op de website.

Facebook, bijvoorbeeld, legt uit dat het redelijke zorg en bekwaamheid zal betrachten in de levering van de diensten aan de gebruikers.

Dienstenvoorwaarden Facebook: Clausule betreffende beperking van aansprakelijkheid

Clausule betreffende intellectueel eigendom

Je moet het duidelijk maken dat jij alle auteursrechten behoudt voor de merken, logo's en andere belangrijke bedrijfskenmerken zoals domeinnamen.

In het onderstaande voorbeeld legt Twitter uit dat hoewel gebruikers alle rechten hebben om het platform te gebruiken, ze geen recht hebben om de handelsmerken of unieke merken te stelen. Het maakt ook duidelijk dat Twitter een gebruiker geen krediet verschuldigd is als Twitter handelt op de verbeteringssuggesties of feedback van die gebruiker.

Dienstenvoorwaarden Twitter: Uw gebruikslicentie - Clausule betreffende intellectueel eigendom

Clausule betreffende waarborgdisclaimer

Je moet het duidelijk maken dat jij niet financieel verantwoordelijk bent voor bepaalde schade die wordt geleden wanneer gebruikers gebruik maken van jouw platform of dienst, of van jouw producten als je een e-commerce-winkel hebt.

De exacte informatie in jouw waarborgclausule zal afhangen van de sector waarin jij werkzaam bent en welke voorwaarden je daadwerkelijk wilt vastleggen, maar veel garantieclausules bevatten dezelfde gemeenschappelijke taal. Veelal zijn dit zogenaamde "as is"-verklaringen die je waarschijnlijk wel eens gezien hebt.

Hier volgt een voorbeeld van Snap met de gebruikelijke taal en hoofdletterstructuur die je meestal in dit soort clausules ziet:

Dienstenvoorwaarden Snap: Clausule betreffende waarborgdisclaimer

Clausule betreffende contactinformatie

Deze clausule is zeer eenvoudig. Je moet vermelden wie de website bezit en onderhoudt (meestal is dat jouw bedrijf), en hoe contact met je kan worden opgenomen.

Dit is hoe Snap dit doet en zelfs een link toevoegt naar een online contactformulier om het nog gemakkelijker te maken om contact op te nemen:

Dienstenvoorwaarden Snap: Clausule betreffende contact

Clausule betreffende betaalgegevens

Als je een bedrijf voert waarvoor klanten zich registeren voor bepaalde diensten, zoals Netflix, moet je beschrijven hoe de betaling werkt.

Netflix vermeldt de voorwaarden van lidmaatschap van zijn platform en wanneer betaling wordt geïnd. Het maakt ook duidelijk dat om de diensten te kunnen gebruiken, gebruikers geldige betaalinformatie moeten verstrekken en deze informatie actueel moeten houden.

Gebruiksvoorwaarden Netflix: Uittreksel clausule betreffende lidmaatschap

Als je een abonnementsdienst runt, is het de moeite waard de totale dienstenvoorwaarden van Netflix door te lezen voor goede voorbeelden van clausules, omdat het een aantal bevat dat gaat over gratis proeftijden, betalingscycli, en annuleringsopties.

Clausule betreffende content van derden

Je zou niet aansprakelijk moeten zijn voor content van derden die via jouw website beschikbaar is, zoals links die op jouw website zijn geplaatst maar die de gebruiker ergens anders brengen.

In het eerste voorbeeld legt Arcadia Group uit dat het geen controle heeft over wat gebeurt als je links aanklikt die leiden naar websites van partners en derde partijen:

Wettelijke mededeling Arcadia Group: Clausule betreffende links van derde partijen

In dit tweede voorbeeld geeft Reddit aan dat je op eigen risico op links van derde partijen klikt en producten die door partners van Reddit worden geleverd gebruikt:

Gebruikersovereenkomst Reddit: Uittreksel clausule betreffende content van derde partijen

Aangezien je content van derde partijen niet kunt beheersen, is het overdragen van het risico aan de gebruiker cruciaal.

Andere relevante clausules

Jouw algemene voorwaarden zijn persoonlijk voor jouw bedrijf. Je moet er clausules in opnemen die relevant zijn voor jouw type bedrijf en die misschien niet standaard bij verschillende sectoren voorkomen.

Bijvoorbeeld WebMD specificeert terecht dat de content op het platform geen medisch advies vormt. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers op de content vertrouwen en WebMD vervolgen als het advies medisch onjuist voor hen is:

Algemene voorwaarden WebMD: Uittreksel disclaimer medisch advies

De Arcadia Group specificeert zijn cadeaubonnenbeleid, omdat het bedrijf cadeaubonnen verkoopt en deze producten niet altijd beschikbaar zijn:

Wettelijke mededeling Arcadia Group: Uittreksel clausule betreffende cadeaubonnen en geschenkkaarten

Nu je beter begrijpt welke clausules je in je algemene voorwaarden moet opnemen, kunnen we kijken naar hoe je de algemene voorwaarden weergeeft.

Weergave van je algemene voorwaarden

Weergave van je algemene voorwaarden

Jouw algemene voorwaarden moeten op verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Gebruikers kunnen niet gebonden worden aan voorwaarden waarvan ze redelijkerwijs kunnen zeggen dat ze niet van het bestaan afwisten, dus hoe zichtbaarder je je algemene voorwaarden maakt, des te waarschijnlijker is het dat je ze zonder problemen kunt afdwingen.

Er zijn drie belangrijke plaatsen waar je jouw algemene voorwaarden zou moeten weergeven.

Voeg een link naar je algemene voorwaarden toe in je website-footer, Mensen weten dat ze hier moeten kijken naar belangrijke links, inclusief juridische afspraken.

Dit is een voorbeeld van Netflix:

Netflix website-footer

Afrekenscherm/formulier

Verstrekt voordat een klant een aankoop via jouw website afrondt, een link naar jouw algemene voorwaarden en overweeg een selectievakje te gebruiken om je gebruikers expliciet met de algemene voorwaarden te laten instemmen.

Afrekenscherm Direct Gardening met selectievakje Ik ga akkoord met algemene voorwaarden

Aanmelden/inlogformulier

Vergeet niet om gebruikers op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden voordat ze zich aanmelden voor je diensten en telkens wanneer ze inloggen:

Aanmeldingsformulier Slice

Daarnaast kun je je algemene voorwaarden weergeven en beschikbaar stellen en gebruikers uitnodigen ze te lezen waar je dat maar relevant vindt.

Als je eenmaal over algemene voorwaarden beschikt en ze goed zijn weergegeven, hoe garandeer je dat gebruikers ermee instemmen zonder te vertrouwen op impliciete toestemming? Door expliciete toestemming te krijgen.

Instemming krijgen met jouw algemene voorwaarden

Instemming krijgen met jouw algemene voorwaarden

Het is een grondbeginsel van contracten dat niemand gebonden is door voorwaarden waarvan ze het bestaan niet afwisten. Als mensen niet weten dat ze partij zijn bij een contractrelatie, kun je deze voorwaarden niet afdwingen. Om te voorkomen dat je gebruikers beweren dat ze niet op de hoogte waren van jouw voorwaarden, is het een goed idee om instemming met jouw voorwaarden te krijgen die zo duidelijk en formeel mogelijk is.

Zo vraagt modewinkel Collectif gebruikers om een vakje aan te vinken voordat ze een account aanmaken. Het vakje staat naast een verklaring die luidt dat de gebruiker de algemene voorwaarden heeft "gelezen en geaccepteerd". Hierdoor bewijst het aanklikken van het vakje duidelijk dat de gebruiker accepteert gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

Registratieformulier voor een account van Collectif

Aangezien uitdrukkelijke instemming altijd het beste is, nemen organisaties in alle sectoren dit selectievakje over.

Pensioenaanbieder NEST gebruikt zowel een selectievakje als een "Akkoord"-knop voor extra duidelijkheid. Er bestaat geen twijfel over dat iedereen die zich aanmeldt voor een account bij NEST, ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

NEST: Selectievakje en knop om in te stemmen en akkoord te gaan met algemene voorwaarden

Rechtbanken geven over het algemeen de voorkeur aan expliciete instemming boven impliciete instemming. Als er ooit een geschil ontstaat tussen jou en een gebruiker over jouw algemene voorwaarden, is het het beste als je kunt tonen dat de gebruiker expliciet een contract met jouw bedrijf is aangegaan op basis van deze algemene voorwaarden.

Dit geldt op dezelfde manier voor mobiele apps. Dit is hoe een van de mobiele apps van Adobe gebruikers zijn gebruiksvoorwaarden bij aanmelding laat accepteren:

Aanmelding mobiele app Adobe PDF met instemmings-selectievakje voor e-mailmarketing

Adobe plaatst een zin vlak boven de aanmeldknop. Deze zin vermeldt expliciet dat door het aanklikken van de aanmeldknop je de gebruiksvoorwaarden accepteert. Deze format en verwoording maakt het gebruikers erg duidelijk welk effect het aanklikken van de aanmeldknop zal hebben.

Eenvoudig gezegd: iedereen heeft baat bij expliciete instemming. Je moet op zijn minst gebruikers een knop laten aanklikken die voorzien is van woorden zoals "Akkoord" of "Accepteer" en ernstig overwegen ook een selectievakje in te voeren dat geassocieerd is met een verklaring als: "Door het aanvinken van dit vakje, stem ik in met de algemene voorwaarden".

Veelgestelde vragen over algemene voorwaarden

De gebruikelijke plaatsen voor je algemene voorwaarden zijn:

 • In de website-footer, bij het privacybeleid
 • Op je aanmeldformulier, voor de "aanmelden"-knop
 • Op plaatsen waar je instemming van gebruikers moet krijgen voordat ze een actie nemen (bijv. aanmelden)

Conclusie

Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn, zijn ze op vrijwel alle websites te vinden, en moet je ze als een wettelijke vereiste behandelen omdat zo nuttige zijn om te hebben.

Het doel van algemene voorwaarden is om:

 • je aansprakelijkheid te beperken
 • gebruikersregels en -beperkingen vast te leggen en beheren
 • belangrijke voorwaarden te vermelden die jouw gebruikers moeten weten en die je moet verklaren

Alle algemene voorwaarden dienen minimaal te beschikken over:

 • een beëindigingsclausule
 • een clausule die aansprakelijkheid beperkt
 • een clausule die verboden activiteiten samenvat
 • een clausule die uitlegt dat jij niet verantwoordelijk bent voor materiaal of activiteiten van derden

Met nauwkeurig samengestelde algemene voorwaarden hoef je minder tijd te besteden aan vragen van consumenten en het voorkomen van juridische misverstanden. Je moet er echter wel voor zorgen dat gebruikers weten dat ze aan jouw algemene voorwaarden zijn verbonden, anders kun je ze niet afdwingen.