Voorbeeld copyrightvermelding

Voorbeeld copyrightvermelding

Als je iets nieuws hebt gecreëerd en niet wilt dat anderen het kopiëren of verspreiden zonder jouw toestemming, dan moet je een copyrightvermelding op de website plaatsen.

Een copyrightvermelding weerhoudt mensen ervan je werk te kopiëren en het te verspreiden als hun eigen werk. De vermelding stelt mensen ook in kennis van het feit dat je rechten hebt krachtens de auteurswet, en dat je van plan bent om die rechten af te dwingen.

Je hoeft geen artiest of muzikant te zijn om een copyrightvermelding te gebruiken. Alle originele werken die je creëert, of het nu een blogpost of een video is, worden krachtens de regels van het auteursrecht beschermd.

Dus, hoe werkt auteursrecht, wanneer is auteursrecht afdwingbaar, en hoe stel je je eigen copyrightvermelding op?


Get compliant today with PrivacyPolicies.com

Select one of our generators to create the required legal agreements for your business:

Integrate a free Cookies Notice and Cookie Consent banner to comply with the EU ePrivacy Directive and the new GDPR law regarding cookies.


Auteursrecht en intellectueel eigendom

Auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendoms (IE)-recht.

IE-rechten beschermen creaties, uitvindingen en de uitdrukking van ideeën. Er bestaan vier belangrijke IE-rechten:

 • Auteursrecht
 • Handelsmerken
 • Octrooien
 • Ontwerpen

Auteursrecht geeft makers:

 • eigendom van hun creaties
 • controle over wie hun creaties kunnen gebruiken
 • gemoedsrust dat niemand werk zonder toestemming kan downloaden of verspreiden

Auteursrecht ontstaat op het moment dat je iets creëert. Dus als je een blogpost schrijft, een tekening maakt, of een songtekst schrijft, is dat onmiddellijk beschermd door het auteursrecht.

Auteursrechten blijven echter niet voor altijd van kracht. Er komt een moment waarop alle expressies van ideeën in het publieke domein belanden.

 • In de VS, wordt content die op of na 1 januari 1978 is gecreëerd meestal beschermd voor het leven van de auteur, plus 70 jaar.
 • In het VK, zijn boeken en schriftelijke content beschermd gedurende 70 jaar na de dood van de auteur, maar muziek is slechts beschermd gedurende 70 jaar nadat het voor het eerst in het publieke domein werd gepubliceerd. Deze regels variëren afhankelijk van wanneer het werk werd gecreëerd.

Het is wellicht mogelijk om auteursrechten in bepaalde omstandigheden te verlengen, maar dat is een ander onderwerp.

Zoals je kunt zien, is auteursrecht een technisch gebied. Niet iedereen begrijpt wanneer het van toepassing is en hoe het werkt. En daarom is een copyrightvermelding belangrijk.

Wie heeft een copyrightvermelding nodig?

Wie heeft een copyrightvermelding nodig?

Eenvoudig gezegd, moet elke persoon die zijn of haar originele content wil beschermen over een copyrightvermelding beschikken.

Dus moet je een copyrightvermelding opstellen, bijvoorbeeld, als je:

 • een app hebt gecreëerd
 • een blogpost hebt geschreven
 • een website hebt gelanceerd
 • een liedje hebt geschreven
 • een video hebt gemaakt
 • kunst of foto's online hebt geüpload

Dit is geen uitputtende lijst Als je denkt dat je een copyrightvermelding nodig hebt, is die zo gemakkelijk om te maken dat je er gewoon een moet opnemen om het zekere voor het onzekere te nemen.

Zijn copyrightvermeldingen wettelijk verplicht?

Nee, niet langer. Vergeet niet dat de auteurswet je beschermt vanaf het moment dat je het werk creëert.

Dat betekent echter niet dat je je niet met copyrightvermeldingen bezig hoeft te houden.

Het moment dat iemand op jouw website belandt en een copyrightvermelding ziet, weet die persoon wie eigenaar van het werk is. Dus een copyrightvermelding kan mensen ervan weerhouden inbreuk op jouw auteursrecht te maken.

Het is ook mogelijk dat sommige mensen denken dat je een copyrightvermelding nodig hebt om auteursrecht af te dwingen. Dus als ze geen copyrightvermelding zien, kunnen ze een kopie van jouw content downloaden zonder te weten dat het illegaal is.

Nog iets anders: Het is niet nodig om jouw auteursrecht te registreren, en zeker niet als je een copyrightvermelding opneemt.

Als registratie echter mogelijk is waar jij woont, maakt registratie het veel gemakkelijker om een persoon die inbreuk op auteursrechten maakt te vervolgen.

Dus nogmaals, hoewel het niet wettelijk verplicht is, is registratie van auteursrecht nuttig en heeft voordelen.

Waarom zou ik een copyrightvermelding opstellen?

Waarom zou ik een copyrightvermelding opstellen?

Nog steeds niet zeker of je een copyrightvermelding nodig hebt? Hier zijn een paar specifieke juridische redenen waarom ze nuttig zijn:

 • Het maakt het gemakkelijker om opzettelijke schending van auteursrechten te bewijzen. Niemand kan beweren dat ze niet van jouw eigendomsrechten afwisten, omdat je ze duidelijk met jouw copyrightvermelding hebt laten gelden.
 • Omdat het eenvoudiger is om opzettelijke schending van auteursrecht te bewijzen, kun je wellicht meer schadevergoeding eisen dan wanneer iemand jouw auteursrecht onbedoeld heeft geschonden.
 • Met je copyrightvermelding maak je duidelijk welke rechten je van plan bent af te dwingen en welke rechten je in het publieke domein vrijgeeft. Meer daarover hieronder.

Het is nog steeds onduidelijk of een copyrightvermelding een bepalende factor is voor het slagen van een vordering op grond van auteursrechten. De rechtbanken hebben deze vraag nog niet direct beantwoord.

Echter, de creatie van een copyrightvermelding is gratis en maakt je website meteen professioneler, dus er is geen reden om er niet een op te nemen.

Je eigen copyrightvermelding schrijven

Je eigen copyrightvermelding schrijven

Elke copyrightvermelding heeft 4 basiselementen nodig om aan de doeleinden te voldoen. Je hebt het volgende nodig:

 • Een symbool of teken dat aangeeft dat het een copyrightvermelding is
 • Het jaar waarin je het werk hebt gepubliceerd
 • Je naam als de auteur, of eigenaar van het auteursrecht
 • Een verklaring van de rechten op het werk waarop je aanspraak maakt

Laten we deze elementen in wat meer detail bekijken.

Een copyrightvermelding is betekenisloos zonder een copyrightsymbool of -teken.

Wat is het symbool? Je kent het misschien al. Het is de "C" in een cirkel, wat er zo uitziet: © Of je kunt gewoon "Copyright" schrijven.

Je kunt ook beide gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen de vermelding begrijpt. Vergeet niet dat sommige mensen het symbool misschien niet kennen of misschien het woord "copyright" niet begrijpen.

Etsy, bijvoorbeeld, gebruikt alleen het copyrightsymbool zonder het woord "copyright" toe te voegen.

Copyrightvermelding Etsy voor 2020

Maar Strong Strong Friends gebruikt in plaats daarvan het woord "copyright".

Copyrightvermelding Strong Strong Friends

Tot slot gebruikt schrijfster Tiffany Schmidt zowel het woord als het symbool:

Copyrightvermelding Tiffany Schmidt

Welk teken je ook gebruikt, plaats het altijd aan het begin van je copyrightvermelding. Waarom? Omdat je eigendomsrechten laat gelden over alles wat daarna komt.

De datum

De relevante datum is het jaar waarin je de content de wereld instuurt. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs de datum waarop je het werk hebt gecreëerd. In plaats daarvan is het de datum waarop je het op een manier publiceert die toegankelijk is voor anderen.

Als we spreken over "datum" hebben we het niet over maanden of dagen. Je hoeft alleen maar het jaar te vermelden. Het spreken over jaren in plaats van dagen en maanden maakt je copyrightvermelding helderder, korter en gemakkelijker te begrijpen.

Voorbeelden maken de datumregels duidelijker. Urban Decay gebruikt "2020" omdat de content van de website uit dat jaar afkomstig is:

Website-footer van Urban Decay Cosmetics met copyrightvermelding gemarkeerd

Maar wat gebeurt er als je een deel van de content in 2010 creëert en die niet verandert, maar nieuwe content in 2020 creëert die je wilt beschermen? Hiervoor kun je een datumbereik gebruiken zoals "2010-2020".

Dit is de copyrightvermelding van Amazon als voorbeeld:

Website-footer van Amazon met copyrightvermelding gemarkeerd

De datum is "1996-2020". Dat komt omdat Amazon enige oorspronkelijke beschermde content uit 1996 heeft behouden, maar geleidelijk door de jaren heen tot de dag van vandaag nieuwe content heeft toegevoegd.

Dus Amazon kan de oude content en de nieuwe content in dezelfde copyrightvermelding beschermen. Volgend jaar werken ze de copyrightvermelding bij en vermelden dan "1996-2021" enzovoort.

De auteursrechthebbende

De auteursrechthebbende is eenvoudig de persoon die het auteursrecht op het beschermde werk heeft.

De auteursrechthebbende, soms ook wel de auteur genoemd, kan een individu, een partnerschap, een bedrijf of een internationale organisatie zijn. Het enige dat belangrijk is, is dat de auteursrechthebbende duidelijk geïdentificeerd is.

Dit is hoe DKNY, een naamloze vennootschap, het eigendom van het auteursrecht verklaart:

Copyrightvermelding DKNY

En dit is hoe Strength Shop zichzelf in zijn copyrightvermelding noemt:

Copyrightvermelding Strength Shop

Ten slotte, dit is hoe een schrijfster, Susan Dennard, haar auteursrecht op de content van de website laat gelden:

Copyrightvermelding Susan Dennard

Naast het copyrightsymbool is de verklaring van de auteursrechthebbende essentieel voor het afdwingen van de copyrightvermelding.

De verklaring van rechten

Het onderdeel verklaring van rechten is veel minder gecompliceerd dan het klinkt. Je verklaart eenvoudig in een paar korte woorden welke rechten je op de content laat gelden.

Er zijn drie categorieën:

 • Alle rechten voorbehouden
 • Geen rechten voorbehouden
 • Enkele rechten voorbehouden

Laten we kort bekijken wat deze categorieën betekenen en wanneer je ze wellicht zou gebruiken.

Alle rechten voorbehouden

Als je iets creëert, geeft de wet je een aantal intellectuele eigendomsrechten. Hoewel het mogelijk is om deze rechten te verkopen of delen, willen de meeste mensen ze gewoon zelf houden.

Met andere woorden, de meeste mensen willen alle rechten voorbehouden krachtens het auteursrecht.

Dus, als dit jou betreft, hoe verklaar je dit? Dat is gemakkelijk. Als je alle rechten wilt voorbehouden waarop je aanspraak maakt, schrijf je eenvoudig "Alle rechten voorbehouden".

Dit zinnetje zet je achter het symbool, de datum en je naam.

Dit is een voorbeeld van Rogue Fitness:

Copyrightvermelding Rogue Fitness

Als we de copyrightvermelding analyseren, zegt deze:

 • De eigenaar is Rogue Fitness
 • Het gaat om beschermde content die tussen 2010 en 2020 is gecreëerd
 • Rogue Fitness behoudt alle rechten voor die hen krachtens het auteursrecht zijn toegekend

Geen rechten voorbehouden

"Geen rechten voorbehouden" betekent precies zoals het klinkt. De rechthebbende doet afstand van elk recht dat hij of zij krachtens het auteursrecht heeft.

Geen rechten voorbehouden is beter bekend als "CC0," of Creative Commons. Het wordt gebruikt als een maker zijn of haar werk wil vrijgeven in het publieke domein zodat anderen het kunnen verbeteren of het vrijelijk voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Je kunt CC0-creaties herkennen omdat ze in plaats van het copyrightsymbool vaak gebruik maken van het CC0-teken, dat hieronder te zien is.

Je vraagt je misschien af waarom een maker dit wil doen, dus volgt hier een aantal toepassingen:

Culturele gebouwen zoals musea kunnen afbeeldingen in het publieke domein publiceren. Hiermee kunnen ze hun objecten met een bredere groep mensen delen, die de afbeeldingen op hun eigen wijze kunnen gebruiken om hun eigen projecten te verrijken.

Dit is een voorbeeld van het Metropolitan Museum of Art. Het heeft een speciaal pictogram aangebracht op afbeeldingen zonder copyright, zodat bezoekers weten dat ze deze foto's vrijelijk kunnen downloaden, delen en gebruiken:

Foto van Met Museum van een reliëffragment van de Tombe van Meketre met de copyrightvermelding Publiek Domein gemarkeerd

Wetenschappers en andere academici delen vaak onderzoek met anderen in hun veld. Hierdoor kunnen academici informatie uitwisselen en wetenschappelijke vooruitgang boeken.

Dit is een voorbeeld van een artikel dat is geüpload naar Figshare, een onderzoekswebsite. Je ziet het opvallende CC0-logo onderaan:

Creative Commons licentiepictogram Figshare

Enkele rechten voorbehouden

Iets anders dat je in de copyrightwereld zult zien is "enkele rechten voorbehouden". Wanneer komt dit meestal voor? Als makers stockfoto's of andere ontwerpen uploaden.

Pixabay, bijvoorbeeld, laat gebruikers stockfoto's downloaden. De gebruiker mag deze foto's echter niet verkopen of verder verspreiden, maar mag ze wel wijzigen.

Vereenvoudigde licentie Pixabay: richtsnoeren voor wat wel en niet is toegestaan

Zo ziet de copyrightvermelding eruit op downloadpagina's voor content op Pixabay. Het is niet exact een copyrightvermelding, maar meer een verklaring dat het niet nodig is om de originele auteur als de maker van het werk te vermelden.

Licentie Pixabay: Vermelding van Gratis voor commercieel gebruik. Geen toeschrijving vereist

Het is goed om op te merken dat de verklaring van rechten het deel van de copyrightvermelding is dat je niet nodig hebt. Er wordt altijd aangenomen dat je al je beschikbare rechten beschermt.

Dus, nu je je copyrightvermelding hebt opgesteld, waar plaats je hem zodat mensen hem kunnen zien?

Weergave van je copyrightvermelding

Weergave van je copyrightvermelding

De gemakkelijkste plaats om je copyrightvermelding weer te geven is in je website-footer.

Je hoeft niet op elke pagina een vermelding te plaatsen. Het is prima om de vermelding alleen in de footer van de homepagina weer te geven. Websites hebben over het algemeen echter een copyrightvermelding op elke pagina omdat footers meestal statisch zijn.

Nike gebruikt een zeer eenvoudige copyrightvermelding in zijn website-footer. De vermelding bestaat alleen maar uit het copyrightlogo met de datum, de naam van de rechthebbende, en de voorbehouden rechten, wat alles is dat je nodig hebt.

Copyrightvermelding Nike voor 2020

Dit is een vergelijkbaar voorbeeld van Walmart:

Copyrightvermelding Walmart voor 2020

Dit laatste voorbeeld is van Little Lyss Fitness.

Je ziet hier dat deze geen gereserveerde rechten vermeldt. Maar het is toch een verklaring van rechten. Het is duidelijk wie de auteur is en dat ze hun content beschermen:

Copyrightvermelding Little Lyss Fitness

Je kunt je copyrightvermelding in alle marketing- of communicatiemails vermelden die je verstuurt en die jouw eigen ontwerpen en andere content bevatten. Dit wordt meestal aan het eind van de e-mail vermeld samen met andere informatie en links.

Dit is hoe Living Libations aan het eind van een e-mail zijn copyrightvermelding en zijn contactinformatie weergeeft:

Footer e-mail Living Libations met copyrightvermelding gemarkeerd

Mobiele apps

Je moet de content van je mobiele apps op dezelfde wijze als de content van je website beschermen. Een aantal plaatsen om je copyrightvermelding weer te geven met betrekking tot je mobiele app is in de app zelf en in eventuele vermeldingen in appstores.

Dit is hoe de app van Nextdoor de copyrightvermelding weergeeft in zijn vermelding in de Apple App Store:

Vermelding in Apple App Store van Nextdoor - Informatie - copyrightvermelding gemarkeerd

In de app zelf, vind je de copyrightvermelding in het menu Help:

Menu Help app Nextdoor met copyrightvermelding gemarkeerd

Je kunt de copyrightvermelding aan elk ander menu in de app toevoegen, zoals het menu "Over" of "Wettelijke informatie", afhankelijk van waarover je app beschikt.

In downloadbare content

Als je een eBoek of downloadbare gids voor je websitebezoekers samenstelt, kun je wellicht een copyrightvermelding aan het begin van het document opnemen.

Hierdoor is gemakkelijk te zien dat de content in het document van jou is, zelfs wanneer jij het distribueert.

Conclusie

Als je iets nieuws gecreëerd hebt, of het nu een app, blog, of een hele website is, het is automatisch auteursrechtelijk beschermd. Je hebt geen copyrightvermelding nodig om je rechten af te dwingen.

Het is echter een goed idee om anderen te laten weten dat het jouw werk is en dat het auteursrechtelijk beschermd is.

Een copyrightvermelding bestaat uit vier delen:

 • Copyright-teken
 • Datum van toepasselijkheid
 • Naam auteur/maker
 • Verklaring van rechten

Plaats je copyrightvermelding waar deze het meest waarschijnlijk wordt gezien. Voor websites verdient het de voorkeur om een link naar de copyrightvermelding in de website-footer op te nemen.